/_tbkp/dokyment/polozhenie_o_sovete_profilaktiki_ispravlennoe.doc